AZSUNNAHTHAI  
               AZSUNNAH MADINAH

สถิติ
เปิดเมื่อ3/09/2013
อัพเดท8/09/2017
ผู้เข้าชม10819
แสดงหน้า15255
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 




ความสำคัญของดุอาอฺ

ความสำคัญของดุอาอฺ
อ้างอิง อ่าน 245 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง
' ' '  ความสำคัญของ ดุอาอฺ  คำวิงวอน  และการซิกรุลลอฮฺ ' ' '
อาอฺ คำวิงวอน  คือคำกล่าวนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ  เพื่อพระองค์จะได้ทรงประทานความดี
หรือยับยั้งสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆ  บรรดาอันบิยาอฺทุกท่าน  ได้กล่าววิงวอนต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะ
ฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ได้ทรงตอบสนองคำวิงวอนของท่านเหล่านั้น
ปรากฎจากตัวบทในอัลกุรอาน  และอัลหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ว่า
อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ได้บัญญัติให้วิงวอนขอต่อพระองค์  และท่านก็ได้วิงวอน
ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา  เช่นกัน
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ายังมีละหมาดอีกชนิดหนึ่ง  เรียกว่า  'ศ่อลาตุลอิสติสก็ออฺ'  แปลว่า
ละหมาดขอฝนคือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานฝนลงมา
ดังนั้น  จึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า  การวิงวอนนั้นมีความสำคัญประการใด  เพราะในความหมาย
ของคำวิงวอนนั้นมีเรื่องราวต่างๆ  เกี่ยวกีบเอกภาพของอัลลอฮฺอยู่หลายเรื่อง  และยัง
เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยของผู้ศรัทธาอีกด้วย
ส่วนที่ว่าเกี่ยวกับเอกภาพของอัลลอฮฺนั้น  ก็เพราะว่าในคำวิงวอนนั้น  ทำให้จิตใจรู้สึกนึกคิดถึง
เอกภาพของการเป็นพระผู้เป็นเจ้า  หมายถึงผู้วิงวอน  เมื่อเขาวิงวอน  เขาจะวิงวอนต่อ
พระองค์โดยเฉพาะ  เขารู้สึกว่า
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว  ไม่มีผู้ใดที่จะเป็นผู้บริหารจักรวาลได้นอกจาก
พระองค์ พระองค์เป็นผู้ทรงสร้าง  และพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
ยังมีความหมายเป็นอย่างอื่นอีกในคำวิงวอน  นั่นก็คือ  ความหมายของการมอบตน
โดยสิ้นเชิงต่ออัลลอฮฺ  ซึ่งหมายถึงการมีความรู้สึกที่ว่า  สาเหตุต่างๆตามปกตินั้น
แม้ว่าจะถูกยึดถือก็ไม่อาจที่จะทำให้ซึ่งผลสำเร็จของกิจการได้  หากแต่จะต้องมีการ
มอบหมายและไว้วางใจในอัลลอฮฺ  เพราะการวิงวอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งของการมอบหมาย
และการไว้วางใจในอัลลอฮฺนั่นเอง
นอกจากนี้การวิงวอนยังทำให้จิตใจสบาย  ธรรมดามนุษย์นั้น  ต้องประสบกับความลำบาก
และมีความเจ็บปวดล้อมอยู่รอบด้าน  ดังนั้น  เขาจึงไม่พบผู้เป็นที่พึ่งอื่นใด  นอกจากอัลลอฮฺ
เท่านั้น  ด้วยเหตุนี้เราจึงพบว่า  ท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  นั้น
ท่านอดทนต่อความลำบากและความแร้นแค้นอย่างมาก
ในทำนองเดียวกับบรรดาอันบิยาอฺในสมัยก่อนๆ  ท่าน นบี  ก็ได้เคยอดทนต่อความยากลำบาก
มาแล้วในภาวะคับขัน  ท่านเหล่านั้นได้หันไปหาอัลลอฮฺ  และการหันไปหาพระองคืนั้นก็เป็น
ความปลื้มปิติเป็นความสบายอกสบายใจ  และเป็นการศรัทธาอย่างแท้จริงอย่างหนึ่งอีกด้วย
การดุอาอฺ วิงวอนนั้น  จะถูกตอบสนองแก่ผู้ที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเท่านั้น
ฉะนั้นจึงจำเป็นแก่เราที่จะต้องตระหนักไว้อย่างมากว่า  การรับการวิงวอนนั้น  ขึ้นอยู่กับการยำเกรง
ต่ออัลลอฮฺและการศรัทธาต่อพระองค์  และตามหลักการสรัทธาที่ถูกต้องนั้น  เมื่อมนุษย์หันไป
พึ่งอัลลอฮฺ  จำเป็นที่เขาจะต้องพอใจในการตัดสินของพระองค์  เพราะการวิงวอนก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสิน  และการตอบสนองคำวิงวอนก็ทำให้การตัดสินของเขานั้นสมบูรณ์
อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงตัดสินและทรงกำหนดสภาวะให้เราต่อพระองค์
และพระองค์ทรงตัดสินและทรงกำหนดสภาวะ  ในการที่พระองค์จะทรงสนองตอบคำวิงวอน
พระองค์ทรงมีอิสระที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์
นักปราชน์ได้ให้ความกระจ่างแจ้งแก่ความหมายเช่นนี้เพิ่มขึ้น  โดยกล่าวว่า  การตอบรับคำวิงวอน
นั้นขึ้นอยู่กับพระประสงค์  ฉะนั้นพระองค์จึงทรงให้มีความหวังในการตอบรับโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  ' ' บางที่พระองค์ก็ทรงให้เขา(ผู้ขอ)  ได้รับอย่างรีบด่วนตามคำวิงวอน
บางที่พระองค์ก็ทรงสะสมไว้ให้เขา  และบางทีพระองค์ก็ทรงระงับยับยั้งการตอบสนองไว้โดย
มิให้เขาได้รับความชั่วร้ายดังที่ประสบกับคนอื่นๆ ' '
สำหรับความสำคัญของการซิกรุลลอฮฺนั้น  มีโองการของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
และหะดีษของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  มากมาย  ณ  ที่นี้เราจะนำมาเพียงสี่หะดีษ
ดังต่อไปนี้
1 . จากอบีอัดดัรดาอฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ  กล่าวว่า  ท่านร่อซูล   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า
' ' ฉันจะบอกให้พวกท่านเอาไหม?  ถึงการงานที่ดียิ่งของพวกท่าน  ซึ่งบริสุทธิ์ยิ่ง ณ พระผู้เป็น
เจ้าของพวกท่าน  สูงส่งยิ่งในตำแหน่งของพวกท่าน  ดียิ่งสำหรับพวกท่านกว่าการบริจาคทองและเงิน
และดียิ่งสำหรับพวกท่านกว่าการเข้าประจันบานกับศัตรูของพวกท่าน  โดยพวกท่านฆ่าฟันต้นคอ
พวกเขาและพวกเขาฆ่าฟันต้นคอของพวกท่าน ?  บรรดาสาวกกล่าวว่า  เอาซิครับท่านร่อซูลลุลลอฮฺ
แล้วท่านร่อซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ก็กล่าวว่าสิ่งนั้นคือ  ซิกรุลลอฮฺ(การรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺ)
' 'บันทึกโดย อัตติรมิซีย์  และอิบนุมาญะฮฺ  และอัลฮากิม  กล่าวว่า  มีสายสืบที่ถูกต้อง
2 . อะบูฮุรอยเราะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า  ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวธซัลลัม กล่าวว่า
' บรรดามุฟัรริดูนได้ล้ำหน้าไปแล้ว  บรรดาสาวกก็ถามขึ้นว่า  ใครเล่าคือมุฟัรริดูน
ท่านร่อซูลุลลอฮฺ?  ท่านกล่าวว่า  คือ  บรรดาผู้รำลึกถึงอัลลอฮฺมากๆที่เป็นชาย  และบรรดาผู้รำลึก
นึกถึงอัลลอฮฺมากๆที่เป็นหญิง '  บันทึกโดย มุสลิม
3 . อับดุลลอฮฺ อิบนุ บิชรฺ  กล่าวว่า  แท้จริงมีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า  โอ้ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ
แท้จริงบัญญัติต่างๆของการศรัทธาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแก่ฉัน  กรุณาบอกฉันถึงสิ่งหนึ่ง
เพื่อให้ฉันยึดมั่นต่อสิ่งนั้น  ท่านร่อซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า  ' ลิ้นของท่านยังคงเปียกอยู่ด้วยการรำลึก
นึกถึงอัลลอฮฺ  ซุบฮานะฮูวะตะอาลา '
อัตติรมิซียฺ เป็นผู้บันทึก  และกล่าวว่า  เป็นหะดีษฮะซัน
4 . จากอบีมูซา อัลอัซอะรีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ  จาก ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
กล่าวว่า
' อุปมาผู้ที่รำลึกนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเขา  กับผู้ที่ไม่รำลึกนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเขา
อุปมัยคนเป็นกับคนตาย ' บันทึกโดย  อัลบุคอรีย์

 
 
zunman [124.120.190.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :