AZSUNNAHTHAI  
               AZSUNNAH MADINAH

สถิติ
เปิดเมื่อ3/09/2013
อัพเดท8/09/2017
ผู้เข้าชม10819
แสดงหน้า15255
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
การศรัทธากับคำนิยาม

การศรัทธากับคำนิยาม
อ้างอิง อ่าน 190 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง
. . . . .การศรัทธากับคำนิยาม
แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺทรงชี้แจงให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์  ซึ่งคำนิยามการศรัทธา
ที่พระองค์ทรงรับการงานและสมหวังในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺทรงสัญญาไว้กับบรรดาผู้ศรัทธา
ความว่า   อันที่จริงปวงผู้ศรัทธาคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และศาสนทูตของพระองค์
โดยพวกเขาไม่สงสัย  พร้อมกันนั้น  พวกเขาต่อสู้ด้วยทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขา
ในทางของพระองค์อัลลอฮฺ  พวกเขาเหล่านี้คือ  ผู้สัตย์จริง  ( อัลฮุยุรอต ที่15 )
จากโองการนี้  เราสรุปได้ว่า  การศรัทธาที่พระองค์ทรงรับนั้น  คือการเชื่อที่ปราศจากซึ่ง
การสงสัยและการปฎบัติซึ่งแสดงออกมาในรูปของการพลีทรัพย์  และชีวิตในทางของอัลลอฮฺ
ทั้งนี้เนื่องจาก  การเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้น  ยังไม่พอต่อการรับการศรัทธา  เพราะแท้จริงอิบลิส
ผู้นำซัยฎออฺนั้นก็เชื่อว่า  พระองค์อัลลอฮฺเป็นเจ้า  ดังคำวิงวอนของมันต่อพระเจ้า
ความว่า  มันกล่าวว่า  ข้าแต่องค์อภิบาล  โปรดทรงประวิงแก่ข้าพระองค์
จวบจนถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นขึ้น  ( ศ็อด ที่79 )
ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเรียกมันว่า  กาเฟร  (ผู้ปฎิเสธ)  เนื่องจากความโอหังขัดพระบัญชา
ของพระองค์  ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า
ความว่า  เว้นแต่อิบลิสมันดื้อ  โอหังและมันเป็นส่วนหนึ่งจากปวงผู้ปฎิเสธ (อัลบ่ากอเราะหฺ ที่35)
ดังนั้น  การศรัทธาที่แท้จริงนั้นต้องกอร์ปไปด้วย
1 . การเชื่อมั่นที่แน่นอนปราศจากการแคลงใจ
2 . การปฎิบัติซึ่งเป็นผลจากการเชื่อนี้
การปฎิบัตินั้นมีหลายประการ  กล่าวคือ
...การปฎิบัติด้วยใจ  เช่น  การกลัวบาปจากพระเจ้า  การสำนึกบาป  การมอบหมายต่อพระเจ้า
...การปฎิบัติด้วยวาจา  เช่น  การกล่าวกะลิมะห์ซะฮาดะหฺ  กล่าวตัสเบียะหฺ  กล่าวอิสติฆฟาร
และการเรียกร้องสู่พระองค์
...การปฎิบัติด้วยกาย  เช่น  การละหมาด  ซะกาด  ต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ  การแสวงหา
ความรู้การค้า การเกษตร  และอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นไปตามพระบัญชาของอัลลอฮฺที่จะ
สืบช่วงการปกครองแผ่นดินตามอุดมการณ์ของอิสลาม
 
.....การศรัทธานั้นเพิ่มได้และก็ลดได้
มีสาเหตุหลากหลายที่ทำให้การศรัทธานั้นเข้มแข็ง  และเพิ่มพูลได้  พระองค์ตรัสว่า
ความว่า  และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ได้ถูกอัญเชิญแก่พวกเขา 
มันได้เพิ่มพูนการศรัทธาแก่พวกเขา ( อัล อัมฟาล ที่2 )
และเช่นเดียวกัน  ยังมีสาเหตุอีกหลายอย่างจากอบายมุขที่ทำให้การศรัทธาอ่อนแอ
ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า
และผู้ผิดประเวณีจะไม่กระทำผิด  โดยขณะที่กระทำนั้นเขาอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธา
(รายงานโดย มุสลิม)
ถ้าเราปรารถนาความสำเร็จในการศรัทธาอย่างแท้จริง  เราต้องยืนหยัด
1 . ความเชื่อที่มั่นคงในใจที่มาจากรากฐานของความรู้
2. การทำงานของหัวใจ  ด้วยการระลึก  ตรึกตรองโดยเฉพาะโองการต่างๆของอัลลอฮฺ
ทั้งทางโลกและทางธรรม
3. การแสดงออกโดยวาจา  ด้วยการกล่าวรำลึกถึงพระเจ้า  กล่าวคำสัจจการเชิญชวนสู่อัลลอฮฺ
การใช้ให้ทำดีและห้ามจากความชั่ว  การเรียน  การสอนศาสนาและการสั่งสอนสัจธรรมและ
ขันติธรรม
4 . การแสดงออกทางกาย  โดยยืนหยัดหลักการอิสลามพลีทรัพย์และชีวิตในทางของพระเจ้า
และสมาคมกับคนดีมีคุณธรรม  พระองค์ทรงสอนว่า
ความว่า  และเจ้าจงอดกลั้นจิตใจอยู่กับบรรดาผู้ซึ่งวิงวอนแด่องค์อภิบาลของพวกเขาทั้งเช้า
และเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์  และจงอย่าละสายตาทั้งสองของเจ้าจาก
พวกเขา โดยปรารถนาบรรเจิดของชีวิตในโลกนี้  และจงอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราได้ให้หัวใจของเขา
เมินเฉยจากการรำลึกถึงเรา  และปฎิบัติตามอารมณ์ต่ำของเขา  และแล้วงานของเขานั้นย่อยยับ
สิ้นดีและจงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)  อันสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกท่าน  ดังนั้น  ผู้ใด
ประสงค์ก็จงศรัทธา  และผู้ใดไม่ประสงค์ก็จงปฎิเสธ (นี่เป็นคำขู่)  (อัล กะห์ฟิ ที่28 และ29)
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดดังที่กล่าวมาในชั้นแรก  จึงจำเป็นต้องพัฒนาและขัดเกลาจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากโรคร้ายนานาชนิดที่จะปิดกั้นแสงสว่างทางนำของพระเจ้า

 
 
 
zunman [110.169.243.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :