AZSUNNAHTHAI  
               AZSUNNAH MADINAH

สถิติ
เปิดเมื่อ3/09/2013
อัพเดท8/09/2017
ผู้เข้าชม10835
แสดงหน้า15271
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
หะดีษกุรซี ที่ควรจดจำอย่างยิ่ง

หะดีษกุรซี ที่ควรจดจำอย่างยิ่ง
อ้างอิง อ่าน 1720 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง
' ' หะดีษ ที่24 ' '
จากอบู ซัรรฺ   อัล ฆิฟารี รอฎิยัลลอฮุอันฮุ  จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ตามที่ท่านได้รายงานมา  จากพระผู้อภิบาล  ผู้ทรงเกียรติยิ่งได้ตรัสว่า
' โอ้บ่าวของฉัน  ฉันห้ามการอยุติธรรมต่อตัวฉัน  และฉันทำให้มันเป็นที่ต้องห้าม
ในระหว่างสูเจ้า  ดังนั้นสูเจ้าอย่าได้กระทำอยุติธรรมกัน
' โอ้บ่าวของฉัน  สูเจ้าทั้งหลายหลงผิด  เว้นแต่ผู้ที่ฉันได้ให้ทางนำแก่เขา
ดังนั้นสูเจ้าจงขอทางนำแก่ฉัน  ฉันย่อมนำทางแก่สูเจ้า
' โอ้บ่าวของฉัน  สูเจ้าทุกคนเป็นผู้หิว  เว้นแต่ผู้ที่ฉันได้ให้อาหารแก่เขา
ดังนั้นสูเจ้าจงขออาหารจากฉัน  ฉันย่อมให้อาหารแก่สูเจ้า
' โอ้บ่าวของฉัน  สูเจ้าเปลือย  เว้นแต่ผู้ที่ฉันได้ให้เครื่องแต่งกายแก่เขา
ดังนั้นสูเจ้าจงขอเครื่องแต่งกายจากฉัน  ฉันย่อมให้เครื่องแต่งกายแก่สูเจ้า
' โอ้บ่าวของฉัน  แท้จริงสูเจ้ากระทำผิด  ทั้งกลางวันและกล่างคืน
และฉันให้อภัยแก่บาปเหล่านั้นทั้งหมด
ดังนั้นจงขออภัยจากฉัน  ฉันย่อมให้อภัยแก่สูเจ้า
' โอ้บ่าวของฉัน  สูเจ้าไม่สามารถให้ความเสียหายถึงฉัน  แล้วสูเจ้าจะทำให้เกิด
ความเสียหายแก่ฉัน(ได้อย่างไร)  สูเจ้าไม่สามารถให้คุณถึงฉัน  แล้วสูเจ้าจะให้
คุณนั้นเกิดแก่ฉัน(อย่างไร)
' โอ้บ่าวของฉัน  ถ้า(ตั้งแต่มนุษย์)คนแรกของสูเจ้า  และ(มนุษย์)คนสุดท้าย
ของสูเจ้า  ทั้งมนุษย์และญิน  ทั้งหมดต่างก็สำรวมตนจากความชั่ว  เหมือนกับ
คนที่สำรวมตนมากที่สุดจากพวกสูเจ้า  ก็ไม่เพิ่มแก่กิจการของฉันแม้แต่น้อย
' โอ้บ่าวของฉัน  ถ้า(ตั้งแต่มนุษย์)คนแรกของสูเจ้า  และ(จนถึงมนุษย์)คนสุดท้าย
ของสูเจ้าทั้งมนุษย์และญินทั้งหมดต่างก็ใจชั่ว  เหมือนกับคนที่ใจชั่วที่สุดจากพวก
สูเจ้า  ก็จะไม่ทำให้ขาดตกบกพร่องแก่กิจการของฉันแม้แต่น้อย
' โอ้บ่าวของฉัน  ถ้า(ตั้งแต่มนุษย์)คนแรกของสูเจ้า  และ(จนถึงมนุษย์)คนสุดท้าย
ของสูเจ้าทั้งมนุษย์และญินทั้งหมดต่างก็ยืนบนที่ดินเดียวกัน  แล้วต่างก็ขอจากฉัน
แล้วฉันให้แก่ทุกคนตามที่เขาขอ  ก็ไม่ทำให้ขากตกบกพร่องแก่สิ่งที่มีอยู่ที่ฉันแม้
แต่น้อย  เว้นแต่  เหมือนเข็มเล่มหนึ่งที่ใส่เข้าไปในทะเล
' โอ้บ่าวชองฉัน  แท้จริง  ทั้งหมดนั้นคือ  กิจการงานของสูเจ้า  ฉันบันทึกมันทั้งหมด
เพื่อสูเจ้าทั้งหลาย  แล้วฉันตอบแทนมัน
ดังนั้นผู้ใดได้รับความดี  ก็จงสรรเสริญอัลลอฮฺ  ผู้ใดรับอื่นจากนั้น  ดังนั้นเขาอย่า
ได้โยนความผิด  นอกจากตัวเขาเอง
หะดีษนี้(เป็นหะดีษกุดซี)  บันทึกโดย มุสลิม
' ' หะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้รายงานตามที่ท่านได้รับ วะหฺยู
จากอัลลอฮฺ' '
 
 
zunman [110.168.67.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :